Användarvillkor 

BABYZEN ingår i Stokke Group (Stokke AS och dess dotterbolag). 

Välkommen till babyzen.com (”Siten”).  Dessa användarvillkor beskriver regler och villkor gällande din tillgång och användning av Siten och webbutiken (”Webbutiken”) som säljer Stokke-produkter (”Produkter”) som tillgängliggörs via eller i anslutning till Siten (samlingsnamn ”Tjänsten”).   Användarvillkoren skildrar de villkor under vilka Stokke (”Stokke”, ”Vi” eller ”vår”) ger tillgång till Siten och Tjänsten. 

 

Bestämmelserna i detta avtal begränsar inte tillämpliga lagstadgade rättigheter. 

 

Stokke har rätt att när som helst ändra i Användarvillkoren genom att lägga upp dem på Siten, och du samtycker till att du förbinder dig till alla ändringar som görs till Användarvillkoren. För att hjälpa dig anges det senaste revisionsdatumet längst upp på den här sidan. Stokke kan utföra ändringar på Siten och/eller Tjänsten när som helst. Du är införstådd med att Stokke kan avbryta eller begränsa din användning av Siten och/eller Tjänsten av en eller annan anledning och utan att förvarna dig om beslutet. 
 
NÄR DU ANVÄNDER SITEN OCH/ELLER TJÄNSTEN, ELLER KLICKAR PÅ ”JAG GODKÄNNER” OM DU FÅR DETTA MEDDELANDE I KLICKFORMAT, INNEBÄR ATT DU GODKÄNNER ANVÄNDARVILLKOREN OCH ÅTAR DIG ATT ACCEPTERA DEM INKLUSIVE EVENTUELLA ÄNDRINGAR STOKKE KAN UTFÖR MED JÄMNA MELLANRUM. 


SEKRETESSPOLICY 
 
När du klickar på ”JAG GODKÄNNER” eller använder Siten eller Tjänsten innebär detta att du har läst och godkänt vår Sekretesspolicy i tillägg till Användarvillkoren. Stokke reviderar med jämna mellanrum Sekretesspolicyn och den senaste versionen finns tillgänglig på Siten. Om du inte godkänner Sekretesspolicyn måste du omedelbart sluta använda Siten och/eller Tjänsten. 
 
UPPDATERING AV ANVÄNDARVILLKOR 
Stokke reviderar användarvillkoren allteftersom Siten och/eller Tjänsten utvecklas. Nästa gång du använder Tjänsten efter en uppdatering kan du ombes att godkänna eller avvisa de reviderade Användarvillkoren. Du måste godkänna alla revisioner om du ska kunna fortsätta att använda Siten och/eller Tjänsten. När du använder Siten och/eller Tjänsten godkänner du aktuell version av Användarvillkoren så som de publiceras på Siten. Om du du inte godkänner Sekretesspolicyn måste du omedelbart sluta använda Siten och/eller Tjänsten. 
 
AVBRUTEN ANVÄNDNING AV TJÄNST 
Stokke förbehåller sig rätten att neka en kund tillgång till Tjänsten. Tjänsten erbjuds med en förståelse om att Stokke kan avbryta din tillgång till Tjänsten när som helst, av vilken anledning som helst, inklusive utan begränsning vad gäller överträdelser av Användarvillkoren. Stokke kan när som helst upphöra att erbjuda/stödja Tjänsten. 
 
BESTÄLLNINGAR OCH BETALNINGSVILLKOR 
När du har gjort en beställning granskar vi informationen du angett genom att verifiera din betalningsmetod, fakturering och/eller leveransadress. En beställning kan inte skickas utanför det land som valts. Vi kan kontakta dig (via e-post eller telefon) om vi behöver ytterligare information för att kunna godkänna din beställning. Ogiltig orderinformation resulterar i försenad orderhantering. Vid produktinköp är orderbekräftelsen inte det samma som att Stokke har accepterat din order. Stokke förbehåller sig utan förvarning rätten att begränsa mängden i ordern och att vägra att sälja produkter till en kund av alla skäl. Stokke förbehåller sig rätten att inte sälja till återförsäljare. Om din order kancelleras försöker vi meddela dig via e-postadressen du angav när du gjorde din beställning. Du debiteras inte om din order kancelleras. Om din betalningsmetod redan har belastats med betalning för en order som cancellerats gör Stokke ett återköp. 
 
Stokke säljer inte produkter till barn i sin Webbutik utan uteslutande till vuxna som kan handla med ett kreditkort eller annan godkänd betalningsmetod som anges här ovan. Om du är under 18 år får du endast använda webbplatsen under uppsikt av en vuxen. 
 
Vi accepterar olika betalningsmetoder för produktinköp via vår webbplats inklusive olika kreditkort. Vi debiterar din betalningsmetod när du lägger en order på en produkt eller tjänst. Stokke fullföljer inte en produktorder utan att ditt köp först har godkänts. 
 
Du godkänner att alla erbjudanden som tillgängliggörs via Tjänsten kan förändras när som helst. Vi försöker vara så precisa som möjligt när vi beskriver och visar färger och andra egenskaper hos en produkt som finns tillgänglig för inköp via Tjänsten. Vi kan däremot inte garantera att färger, kvalitet, produktbeskrivningar och annat innehåll i Tjänsten är korrekta, kompletta, pålitliga, uppdaterade eller felfria. 
 
Vi skickar Produkterna du köper via valfri leveransmetod enligt de villkor (som tillgängligt transportsätt och avgifter) vi delger dig vid inköpstillfället. Vi kan inte garantera typ av leverans, datum eller tider. Under hektiska perioder som semesterperioder och perioder av sämre väder, kan försändelserna senare läggas. Om det uppstår ett leveransproblem inklusive, men inte begränsat till, skada, förlust eller försenad leverans håller du leveranstjänsten ansvarig och kontaktar Stokke kundtjänst för att lösa problemet. Du godkänner att du inte håller Stokke ansvariga för leveransproblem. De flesta transportföretag har en ytterst begränsad klagoperiod. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar ditt paket direkt vid leverans. Om det finns ett problem med paketet, kontakta leverantören omgående för att lösa problemet. Alla varor skickas F.O.B. från alla de platser där vi anvisar att paketet ska levreras ifrån. Vi kan bestämma oss för att avbryta eller ändra en orderleverans trots att den redan har nått transportföretaget. Vi gör detta som en del av vår kundtjänst eller när vi misstänker ett brott. Du godkänner att du betalar extraavgifter som kan uppstå vid den här typen av åtgärder. 
Produkter som köpts från babyzen.com kan enkelt returneras inom 30 dagar efter att du mottagit leveranskvitto enligt vår Returpolicy. Produkterna måste då befinna sig i samma skick de levererades i samt i sin originalförpackning och med alla medföljande tillbehör. Produkter som fattas från serienumret eller UPC accepteras inte, och en retur kan inte genomföras för den typen av produkter. 
 
Efter att du har fått din beställning kan den inte längre annulleras eller ändras. Om du ändrar dig efter att beställningen har gjorts kan du returnera den inom 30 dagar för återbetalning. 
 
RESTRIKTIONER OCH ANVÄNDARVILLKOR 
Användning av Site och Tjänst 
Stokke tillåter dig att granska och använda webbplatsen endast för personligt och inte kommersiellt bruk. Du godkänner att du inte kommer att licensiera, skapa arbete av, överföra, sälja eller återförsälja information, innehåller eller tjänster som erhålls på Siten. Stokke förbehåller sig rätten att lägga till eller ta bort information, innehåll eller Tjänster från Webbplatsen. 
Lagen får ej överträdas 
 
Du accepterar att du inte i samband med din användning av Siten eller Tjänsten överträder gällande lagar och regelverk. Utan att begränsa ovanstående godkänner du även att du inte kommer att tillgängliggöra någon som helst form av information eller material via Siten och/eller Tjänsten som bryter mot copyright, varumärke, fabrikationshemligheter eller annan parts rättigheter (inklusive sekretess och reklam). 
 
Länkar från Siten 
Siten kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje parter. Stokke skickar länkarna till andra webbplatser som en förmån och användning av den här typen av webbplatser sker på egen risk. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Stokke och Stokke ansvarar inte för tillgängligt innehåll på andra webbplatser. De här länkarna inbegriper inte Stokkes godkännande av information eller material på andra webbplatser och Stokke tar inget som helst ansvar för din användning av den här typen av länkade webbplatser. 
 
Länkar till Siten. 
Såvida inget annat anges i en skriftlig överenskommelse mellan dig och Stokke, måste du följa Stokkes länkpolicy enligt följande: (i) förekommande, positionering och andra aspekter hos länken får inte skada eller vattna ur Stokkes goodwill associerad med Stokkes och/eller dess licensiators namn och varumärken, (ii) förekommande, positionering och andra attribut tillhörande länken får inte skapa falska förespeglingar om att din egen verksamhet eller enhet är sponsrad av, affilierad med eller associerad med Stokke, (iii) när den väljs av en användare måste länken visa Siten i helskärmsläge och inte i en ram på den länkade webbplatsen (iv) Stokke förbehåller sig rätten att återta godkännande av länken när som helst. 
 
SOCIALA NÄTVERK 
Tjänsten inkluderar funktioner som drivs i samband med tredje parters sociala nätverkssiter som du besöker. Din användning av de sociala nätverksfunktionerna kontrolleras av de här Användarvillkoren, medan din tillgång till och användning av tredje parts sociala nätverk och de tjänster som erbjuds via dessa siter kontrolleras av tjänstevillkoren och andra överenskommelser som har lagts upp på dessa webbplatser. Det är omöjligt för Stokke att i varje individuellt fall avgöra om din användning av de sociala nätverksfunktionerna leder till att du överträder villkoren för tjänsten och/eller andra överenskommelser som lagts upp på tredje parters webbplatser. Du förstår och accepterar att din användning av sociala nätverksfunktioner kan leda till att du överträder villkoren för tjänsten och andra överenskommelser som lagts upp på tredje parters webbplatser. Detta kan leda till att ditt konto stängs ner och att du inte längre har tillgång till tredje parts webbplats och, i vissa fall, kan bli skadeskyldig. DU GODKÄNNER ATT DU HELT SJÄLV ÄR ANSVARIG FÖR ANVÄNDNINGEN AV DE SOCIALA NÄTVERKSFUNKTIONERNA OCH ATT STOKKE INTE KAN HÅLLAS SKYLDIGA INFÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR ATT DU ÖVERTRÄDER ELLER BRYTER SERVICEVILLKOR ELLER ANDRA ÖVERENSKOMMELSER SOM KOMMER AV DIN ANVÄNDNING AV DE SOCIALA NÄTVERKSFUNKTIONERNA. 
 
IMMATERIALRÄTT 
Varumärken. 
Stokke är Stokkes eget varumärke/servicemärke. Otillåten användning av ett av Stokkes varumärken, servicemärke eller logotyp kan innebära överträdelse av rådande varumärkeslagstiftning. 
 
Upphovsrätt 
Siten och tjänsten och det innehåll som tillhandahålls via Siten och Tjänsten är skyddade av amerikansk och internationell upphovsrättslag. Vi får inte använda, ändra, reproducera eller sprida något av det innehåll, design eller layout som återfinns på Siten och Tjänsten, eller individuella delar av innehåll, design eller layout på Siten utan Stokkes skriftliga godkännande. 
 
Upphovsrättsagent 
Stokke respekterar andra parters immaterialrätt och kräver att de som använder Siten och Tjänsten gör det samma. Stokke upprätthåller en policy om att utestänga användare som använder sig av Siten och/eller Tjänsten för upprepade kränkningar. Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör ett brott mot upphovsrättslagen, ska du skicka följande information till Upphovsrättsagenten som arbetar med den här typen av frågor till Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2): 

Din adress, telefonnummer och e-postadress; 

En beskrivning av det upphovsrättsberättigade arbetet som du anser har överträtts; 

En beskrivning av var det påstådda kränkande materialet finns; 

Ett uttalande från dig om att du i handlat i god tro och att användningen inte tillåtits av dig, av upphovsrättsägaren, dess agent eller lagen; 

En elektronisk eller analog signatur från den person som har har tillåtelse att agera å upphovsrättsägarens vägnar; och 

Ett utlåtande från dig om att ovanstående information är riktig och sann ochtt du är upphovsrättsägare alternativt har tillåtelse att agera å upphovsrättsägarens vägnar. 

Upphovsrättsagent: Legal Department, firmapost@stokke.com 
 
SKICKAT INNEHÅLL 
Stokke anser sig inte ha äganderätt till något av det material du tillgängliggör via Siten. Den är typen av material kan inkluderas i Tjänsten i sin helhet eller delvis eller i modifierad form. Vad gäller den här typen av material du skickar in eller tillgängliggör för att inkorporeras med Siten, inklusive och utan begränsningar av Inläggen (så som de definieras här nedan) ger du Stokke en oavbruten, oåterkallelig, ej uppsägbar, internationell, royaltyfri, fullt betald, och ej exklusiv licens för användning, upphovsrätt, spridning, offentliggörande, visa, modifiera, skapa avvikande arbete eller sublicensiera den här typen av material eller delar av den här typen av material. Härmed representerar, garanterar och avtalar du att allt material du lägger upp inte inkluderar något (inklusive, men ej begränsat till, text, bilder, musik eller video) till vilken du har inte fulla licensrättigheter som specificeras i Kapitel 11. Du ger oss även rätten, men inte skyldigheten, att använda ditt namn, gilla-markeringar och identitet i samband med dina inlägg. Du ger även andra användare av Siten rätten att ha tillgång till, använda, spela in, reproducera, distribuera, visa offentligt, visa upp offentligt, och förbereda avvikande arbeten enligt dina inlägg i alla typer av media (oavsett om denna redan finns eller kommer att utvecklas). Du avstår från alla moraliska rättigheter i dina Inlägg. Vi kan inte garantera sekretess rörande inlägg som du skickar, laddar upp eller lägger upp eller offentliggör på annat sätt på Siten, och du ansvarar för eventuella rättigheter i dina inlägg. Vänligen notera också att information som kan identifiera din person som du väljer att inkludera i dina inlägg på Siten inte skyddas. Stokke har försett dig med en kostnadsfri eller prisnedsatt produkt eller annat värdeföremål (utöver rabatter och avdrag som finns tillgängliga för allmänheten), du samtycker till att avslöja dina inlägg enligt Kapitel 5 i Federal Trade Commission Act. 
 
SÄKERHETSDISCLAIMER 
SITEN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS FÖR DIN ANVÄNDNING UTAN NÅGON FORM AV SÄKERHETSGARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER INBEGRIPNA, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING AV SÄKERHETEN HOS PRODUKTERNA, HUR PRODUKTEN PASSAR ETT VISST SYFTE, TITEL, EJ ÖVERSKRIDANDE OCH DE SE SOM KOMMER AV HANTERING ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL. STOKKE GARANTERAR INGEN SÄKERHET VAD GÄLLER PRECISION, FULLSTÄNDIGHET ELLER PÅLITLIGHET I DET INNEHÅLL SOM TILLGÄNGLIGGÖRS VIA SITEN ELLER TJÄNSTEN. DU ANSVARAR FÖR ATT VERIFIERA ALL INFORMATION DU FÅR INNAN DU LITAR PÅ DEN. ANVÄNDNING AV SITEN OCH/ELLER TJÄNSTEN SKER HELT PÅ EGEN RISK. STOKKE KAN INTE GARANTERA ATT DU HAR TILLGÅNG TILL ELLER KAN ANVÄNDA SITEN OCH/ELLER TJÄNSTEN NÄR DU SJÄLV VILL; ATT SITEN ELLER TJÄNSTEN ALLTID FUNGERAR ELLER ÄR FELFRI; ATT DEFEKTER KORRIGERAS; ELLER ATT SITEN ELLER TJÄNSTEN ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. 
Det finns regioner som inte tillåter disclaimers av underförstådda garantier, och eventuellt gäller föregående disclaimer inte dig. 
 
BEGRÄNSNING AV ANSVAR; ENSAM OCH EXKLUSIV KOMPENSATION 
I DEN MÅN LAGEN TILLÅTER FRÅNSÄGER SIG STOKKE, DESS FILIALER, LICENSIÖRER OCH AFFÄRSPARTNERS (”RELATERADE PARTER”) ALL ANSVARSSKYLDIGHET, OAVSETT OM DENNA BASERAS PÅ AVTAL, KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅLLANDE), STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT, OCH FRÅNSÄGER SIG ANSVARET FÖR FÖRLUSTER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, INDIREKT ELLER SPECIELLA SKADOR SOM KOMMER AV ELLER SOM ÄR KOPPLADE TILL TILLGÅNGEN ELLER ANVÄNDNINGEN AV SITEN, PRODUKTERNA OCH/ELLER TJÄNSTEN, ÄVEN OM STOKE OCH/ELLER RELATERADE PARTER HAR DELGIVITS RISKEN FÖR DEN HÄR TYPEN AV SKADOR. UTAN BEGRÄNSNING AV FÖREGÅENDE SKA STOKKES ELLER RELATERAD PARTS ANSVARSSKYLDIGHET UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERGÅ MINDRE ÄN (I) US$100.00 ELLER (II) SUMMAN DU BETALADE FÖR ATT ANVÄNDA SITEN ELLER TJÄNSTEN UNDER SEX (6) MÅNADER INNAN INCIDENTEN SOM LEDER TILL ANSVARSSKYLDIGHET INTRÄFFADE. 
STOKKE TAR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR FÖRLUSTER, ANSVARSSKYLDIGHET, KOSTNADER ELLER SKADOR SOM UPPSTÅTT I SAMBAND MED TJÄNSTEN ELLER INKÖP AV PRODUKTER ORSAKAT AV ELLER SOM ETT RESULTAT AV (1) DINA EGNA HANDLINGAR ELLER FÖRSUMMELSER ; (2) ATT DU ÖVERTRÄDER VILLKOR OCH REGLER, REPRESENTATION ELLER ANSVARSFÖRBINDELSER I ANVÄNDARVILLKOREN; (3) ATT DU INTE FÖRSER OSS MED EN KORREKT LEVERANSADRESS ELLER ANNAN INFORMATION SOM DU OMBEDS ANGE I SAMBAND MED FÖRSÄLJNINGEN AV PRODUKTERNA; (4) FÖRSUMMELSER AV TREDJE PARTER INKLUSIVE TREDJE PARTER SOM HAR AVTAL MED STOKKE; ELLER (5) UTEBLIVEN LEVERANS, FELAKTIG LEVERANS ELLER SEN LEVERANS AV PRODUKTER ELLER PRODUKTER SOM FÖRSVUNNIT ELLER SKADATS UNDER FRAKTEN. 
 
Det finns områden som inte tillåter uteslutande eller begränsning av ansvarsskyldighet för indirekta eller tillfälliga skador. Här är Stokkes och dess filialers ansvarsskyldighet begränsad i den utsträckning som lagen tillåter. 
Om Avtalet uppges på ett annat språk än engelska, är det alltid den engelska versionen som gäller, eftersom texten på det lokala språket kan innehålla en annan tolkning. Specifika