Integritetspolicy

BABYZEN ingår i Stokke Group (Stokke AS och dess dotterbolag). Stokke AS är registeransvarig för samtliga bolag inom Stokke Group, vilket även omfattar BABYZENs behandling av personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter samlas in, används och delas när du besöker och när du köper varumärkets produkter online via webbplatsen www.babyzen.com (nedan kallad ”sidan” eller ”vår sida”).

Denna integritetspolicy ingår i sidans allmänna försäljningsvillkor och allmänna villkor för användning.

Genom att använda sidan godkänner du att Stokke AS samlar in, använder och överför uppgifter om dig enligt de villkor som anges i denna integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren, eller eventuella ändringar i villkoren, ber Stokke AS dig vänligen att lämna sidan och att inte köpa någon Stokke AS-produkt som finns till salu på sidan.

De uppgifter som vi samlar in om dig gör det möjligt för oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster och deras funktionalitet. Om vi använder oss av personuppgifter sker bearbetningen helt i enlighet med GDPR och den franska dataskyddslagen ”Loi Informatique et Libertés” i dess ändrade lydelse*.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

När du besöker vår sida kan vi automatiskt samla in viss information om din enhet, och då särskilt information om din webbläsare, din IP-adress, din tidszon eller om cookies som lagras på din enhet. Dessutom kan vi, under din navigation, samla in information om de sidor på www.babyzen.com som du har besökt, om de webbplatser eller sökord som ledde dig till sidan, samt annan information om din interaktion med vår sida. Denna information, som samlas in automatiskt, kallas ”information om enheten”.

För att samla in information om enheten använder vi följande tekniker:

”Cookies” är textfiler som lagras på din enhet eller dator och som identifierar dig som en unik användare. För att få mer information om cookies och hur du kan avaktivera dem, använd länken Cookies som finns längst ner på vår hemsida eller besök webbplatsen http://www.allaboutcookies.org. Om du inte godkänner användningen av cookies kan du fortfarande använda vår sida, men åtkomsten till vissa funktioner kan vara begränsad.

Om du har godkänt användningen av cookies men vill återkalla ditt samtycke, gå till avsnittet ”HUR KONTAKTAR DU OSS OM DU HAR FRÅGOR ANGÅENDE INTEGRITETEN? ”i vår integritetspolicy https://www.babyzen.com/fr/en/privacy-policy

Du behöver inte skapa ett kundkonto online för att kunna köpa våra produkter på sidan, men däremot så kan dina personuppgifter komma att samlas in för att kunna fullgöra avtalet på ett korrekt sätt. Insamlingen sker helt i enlighet med GDPR och den franska dataskyddslagen ”Loi Informatique et Libertés” i dess ändrade lydelse*

När ett kundkonto skapas visar en asterisk vilka uppgifter som är obligatoriska att ange.

Denna information kallas ”information om köparen”.

Termen ”insamlade uppgifter” omfattar i denna integritetspolicy information om enheten, information om användaren och information om köparen.

HUR ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan använda den information som vi samlat in om användaren för att kommunicera med dig angående den fråga eller kommentar som du har skickat via formuläret ”Kontakt”.

Vi kan använda den information som vi samlat in om köparen för att möjliggöra hantering av dina onlineköp, dina rättsliga och avtalsenliga garantier och vår kundservice.

SYFTEN OCH RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLINGEN AV INSAMLADE UPPGIFTER

När det gäller behandlingen av insamlade uppgifter informeras användaren om att alla insamlade uppgifter behandlas helt i enlighet med GDPR och den franska dataskyddslagen ”Loi Informatique et Libertés” i dess ändrade lydelse*.

Om vi använder insamlade uppgifter för ett ändamål som enligt lagen kräver ditt samtycke så kommer vi alltid att uttryckligen fråga dig om detta, och vi kommer att registrera ditt svar.

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLINGAR

Behandlingen av de insamlade uppgifterna överensstämmer med den rättsliga grund och de syften som är nödvändiga för fullgörandet av det affärskontrakt som slutits mellan användaren och Stokke AS.

VILKA PERSONUPPGIFTER DELAR VI MED OSS AV, OCH MED VEM?

Vi kan komma att dela dina insamlade uppgifter med en tredje part för de ändamål som nämnts ovan. Alltså kan dina insamlade uppgifter komma att delas med Stokke AS:s underleverantörer av skäl som uteslutande rör teknik, hantering av marknadsföringskampanjer (förutsatt att du ger ditt samtycke), logistik (transportörer, serviceföretag som tillhandahåller hosting och underhåll av webbplatsen) och med andra företag i gruppen Stokke AS för administration och optimering av kundrelationen.

När det gäller överföring av dina uppgifter (cookies) till Google så kan du ta del av och utöva dina rättigheter på följande webbplats: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Vi säljer inte, utväxlar inte och överför inte på annat sätt till tredje part uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig.

ÖVERFÖRS PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES?

Användaren informeras om att Stokke AS använder ett externt serviceföretag för skötseln av sidan, och kan förse detta serviceföretag med kompletterande uppgifter angående behandlingen av personuppgifter.

Stokke AS förbinder sig att vidta de lämpliga skyddsåtgärder som krävs av den franska dataskyddsmyndigheten CNIL och GDPR för samtliga uppgifter som samlas in och behandlas inom ramen för fullgörandet av kontraktet mellan användaren och Stokke AS.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Stokke AS förbinder sig att vidta de lämpliga åtgärder som krävs av GDPR och den franska dataskyddslagen ”Loi Informatique et Libertés” i dess ändrade lydelse* för samtliga uppgifter som samlas in och behandlas inom ramen för fullgörandet av kontraktet mellan användaren och Stokke AS.

DINA RÄTTIGHETER – HUR KAN DU HANTERA DINA PERSONUPPGIFTER?

1.     Rätt till åtkomst: Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter vi har om dig, och du kan begära rättelse, uppdatering eller radering av dina personuppgifter. Om du vill utöva denna rättighet, var vänlig och kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges här nedan.

2.     Rätt till rättelse:  Du kan begära att en eller flera personuppgifter ändras.

3.     Rätt till radering: Du kan begära att en eller flera personuppgifter raderas.

4.     Rätt till invändningar: Du har möjlighet att av legitima skäl invända mot att finnas med i ett register, och du kan säga nej till att dina personuppgifter används i marknadsföringssammanhang utan att behöva motivera ditt nekande.

5.     Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut dina personuppgifter för att återanvända dem för privata ändamål.

Uppgifter som har lämnats eller samlats in inom ramen för samtycke och/eller fullgörande av ett kontrakt.

6.     Rätt till begränsning av behandling: Som komplement till dina andra rättigheter har du också rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du ifrågasätter riktigheten i dina personuppgifter, eller om du säger nej till att dessa behandlas av våra tjänster, så har vi enligt lagen rätt att utföra en kontroll eller en genomgång av din fråga inom en viss tid. Under den tiden har du möjlighet att begära att vi låser dina personuppgifter. I konkreta ordalag betyder detta att vi inte kan använda dina personuppgifter men att vi får spara dem.

FUNKTIONEN SPÅRA INTE

Det kan hända att vi inte kan känna igen eller reagera på en webbläsares sidhuvud ”Spåra inte” (DNT). Det finns för tillfället ingen universell standard för hur ett företag ska reagera när sidhuvudet ”Spåra inte” upptäcks. Om en definitiv standard införs kommer vi att besluta hur vi på ett lämpligt sätt ska reagera på dessa sidhuvuden.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

När det gäller arkivering och radering av dina personuppgifter förbinder sig Stokke AS att vidta de lämpliga åtgärder som krävs av fransk lagstiftning, GDPR och den franska dataskyddslagen ”Loi Informatique et Libertés” i dess ändrade lydelse*.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN

Användaren förbinder sig att hålla sig informerad om eventuella ändringar av denna integritetspolicy.

HUR KONTAKTAR DU OSS OM DU HAR FRÅGOR ANGÅENDE INTEGRITETEN?

Om du vill få mer information om våra rutiner för integritet, om du har några frågor, eller om du har klagomål kan du kontakta vårt ombud för skydd av personuppgifter och dennes team via e-postadressen webshop.support@stokke.com.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att svara på dina förfrågningar så snart som möjligt, och inom högst en månad efter det datum då vi tog emot din förfrågan.

 

DEN REGISTERANSVARIGES IDENTITET OCH ADRESS:

Stokke AS

Parkgata 6

6003 Ålesund

Norway 

 

RÄTTSLIG HANDLINGSFÖRMÅGA ATT INGÅ AVTAL

Användaren förstår att sidan vänder sig till personer som har rättslig handlingsförmåga att ingå avtal.

För mer information besök CNIL:s webbplats:

https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

 

English version for General Data Protection Regulation:

https://www.cnil.fr/en/official-texts