Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur din personliga information samlas in, används och delas när du besöker webbplatsen www.babyzen.com ("webbplatsen").

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?

När du besöker webbplatsen kan vi automatiskt samla in viss information om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och några av de kakor som är installerade på din enhet. När du surfar på webbplatsen kan vi dessutom samla in information om de enskilda webbsidorna som du ser, vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till webbplatsen och information om hur du interagerar med webbplatsen. Vi hänvisar till den automatiskt insamlade informationen som ”Information om enheten."

Vi kan samla in information om enheten med hjälp av följande tekniker:

 • “Kakor” är datafiler som placeras på din enhet eller dator och innehåller ofta en anonym unik identifierare. Besök http://www.allaboutcookies.org. för mer information om kakor, och hur man gör för att inaktivera kakor. Om du avvisar kakor kan du fortfarande använda vår webbplats, men din förmåga att använda vissa funktioner eller områden på vår webbplats kan vara begränsad.

 • "Loggfiler" spårar handlingar som inträffar på webbplatsen och samlar in data inklusive din IP-adress, webbläsartyp, internetleverantör, referens-/utgångssidor och datum/tidstämplar.

 • ”Spårpixel", "taggar" och "pixlar" är elektroniska filer som används för att registrera information om hur du surfar på webbplatsen.

 • Lokal lagring, som HTML5, lagrar innehållsinformation och inställningar. Olika webbläsare kan erbjuda sina egna hanteringsverktyg för att ta bort HTML5.

För att komma åt vissa funktioner (t.ex. "Kontakta oss" -formuläret) kan vi dessutom samla in viss information från dig, inklusive ditt namn, land och e-postadress.    Vi hänvisar till denna information som "Användarinformation."

När vi talar om "personlig information" i denna sekretesspolicy, talar vi både om enhetsinformation och användarinformation.

HUR VI ANVÄNDER DIN PERSONLIGA INFORMATION

Vi kan använda användarinformationen som vi samlar in för att kommunicera med dig angående frågan eller feedbacken du har skickat oss via formuläret "Kontakta oss”,

Vi kan använda enhetsinformationen som vi samlar in för att hjälpa oss screena för potentiella risker och bedrägerier (särskilt din IP-adress), och mer generellt för att förbättra och optimera vår webbplats (till exempel genom att generera analyser om hur våra kunder bläddrar och interagerar med webbplatsen för att säkerställa att relevant information presenteras för dig och för att bedöma framgången för våra marknadsförings- och reklamkampanjer).

SYFTE OCH RÄTTSLIGT GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV INSAMLAD INFORMATION

Vi samlar bara in och bearbetar den insamlade informationen där vi har en rättslig grund för att göra det, dvs om minst ett av följande gäller:

 • Du har gett ditt samtycke till behandlingen av den insamlade informationen för ett eller flera syften,

 • Bearbetning va den insamlade informationen är nödvändig för våra legitima intressen eller våra partners, förutom när sådana intressen åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Vi bestämmer de juridiska skälen utifrån de syften för vilka vi har samlat in och använt dina personuppgifter. 

LISTA ÖVER BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMATION.

Behandling #1 Samla in dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, land etc.)Samla dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, land etc.)

 • Syfte: Besvara dina frågor. Genom att samla in den samlade informationen kan vi hålla kontakten med dig. På så sätt kan vi besvara alla dina frågor och önskemål.

 • Rättslig grund: Nödvändigt för genomförandet och utförandet av kontraktet

Behandling #2 Samla in dina kontaktuppgifter (IP-adress, webbläsartyp, etc.)

 • Syfte: Anpassa användarupplevelsen. Vi kan använda den insamlade informationen för att tydligt förstå hur du använder de tjänster och resurser som tillhandahålls på vår webbplats. Detta kan göra det möjligt för oss att optimera webbplatsens layout för att göra användarupplevelsen så intuitiv och okomplicerad som möjligt och för att förbättra våra produkter och våra tjänster.

 • Rättslig grund: Du har gett ditt samtycke till behandlingen av den insamlade informationen för ett eller flera syften

Behandling #3 Samla in dina kontaktuppgifter (IP-adress, webbläsartyp, etc.)

 • Syfte: Lösning av klagomål och tvister. Vi kan använda den insamlade informationen för att lösa tvister, adressera klagomål och felsöka tekniska problem. Vi kan också använda den för att skydda våra rättigheter eller egendom, eller andras rättigheter eller egendom, utföra våra skyldigheter och följa tillämpliga lagar och förordningar.

 • Rättslig grund: Vårt legitima intresse för att skydda våra rättigheter och skyldigheter och andras rättigheter och skyldigheter.

VILKEN PERSONLIG INFORMATION DELAR VI OCH MED VEM?

Vi kan dela din personliga information med tredje parter för de syften som anges ovan. 

I synnerhet använder vi Google Analytics och Google Tag Manager för att hjälpa oss förstå hur våra kunder använder webbplatsen - du kan läsa mer om hur Google använder din personliga information här:    https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.    Du kan också välja bort Google Analytics här:    https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vi kan också dela din personliga information för att följa gällande lagar och förordningar, för att svara på en stämning, sökord eller annan laglig begäran om information vi får, eller för att på annat sätt skydda våra rättigheter.

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personligen identifierbara information till externa parter.

När du skickar en begäran via vårt "Kontakta oss" -formulär skickas ditt meddelande till en BABYZEN-avdelning eller till en BABYZEN-distributör, beroende på det valda landet. Som ett resultat, och i denna process specifikt, kan din personliga information (namn, e-postadress och land) delas med BABYZEN-distributörer.

ÖVERFÖRS PERSONLIGA DATA UTANFÖR EU ELLER EES?

Vid behov kan dina personuppgifter överföras och/eller behandlas utanför Europeiska unionen. BABYZEN har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringarna endast sker inom de gränser som lagen ställer.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION

Vi använder processuella och tekniska åtgärder som är rimligt utformade för att skydda din personliga information under vår kontroll mot förlust eller obehörig åtkomst, utlämning, ändring eller förstörelse. När det är praktiskt rimligt använder vi kryptering, brandväggar och annan säkerhetsteknik för att förhindra obehörig åtkomst till din personliga information.

Vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda den personliga information som skickas till oss, både under överföring och när vi har mottagit den. Ingen överföringsmetod över Internet, eller metod för elektronisk lagring är dock 100 % säker. Därför kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Om en dataöverträdelse inträffar kommer vi att meddela dig via e-post inom 7 arbetsdagar.

DINA RÄTTIGHETER - HUR KAN DU HANTERA DINA PERSONUPPGIFTER?

Du har rätt att få tillgång till personlig information som vi har om dig och att be om att din personliga information korrigeras, uppdateras eller raderas. Vänligen kontakta oss via kontaktinformationen nedan om du vill utöva denna rättighet.

BETEENDEBASERAD REKLAM

Vi kan använda din personliga information för att ge dig riktade annonser eller marknadskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig.    För mer information om hur riktad annonsering fungerar, kan du besöka nätverksannonseringsinitiativets ("NAI") utbildningssida på http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Du kan välja bort Googles riktade annonsering genom att besöka: https://www.google.com/settings/ads/anonymous.

Dessutom kan du välja bort några av dessa tjänster genom att besöka Digital Advertising Alliance:s opt-out portal på: http://optout.aboutads.info/.

SPÅRA INTE SIGNALER

Vi kanske inte känner igen eller vidtar åtgärder som svar på Do-Not-Track (DNT) -signaler från webbläsare. För närvarande finns det inte någon allmänt accepterad standard för ett företags antagande för hur man ska svara när en DNT-signal upptäcks. I händelse av att en slutlig standard upprättas kommer vi att avgöra hur vi ska reagera på dessa signaler på lämpligt sätt.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DIN PERSONINFORMATION?

Vi behåller din information så länge som behövs för att tillhandahålla dig tjänster.    Vi kommer att behålla och använda din information vid behov för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

NÄR KAN DENNA INTEGRITETSPOLICY ÄNDRAS?

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då för att återspegla till exempel förändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller reglerande skäl.

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS ANGÅENDE INTEGRITETSFRÅGOR

För mer information om vår integritetspraxis, om du har frågor eller om du vill göra ett klagomål, vänligen kontakta oss via e-post på: privacy-inquiries@babyzen.com

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på förfrågningar så snabbt som möjligt och senast inom en (1) månad efter mottagandet av begäran. Om ett svar från oss skulle kräva mer tid, kommer vi att informera dig om det relevanta skälet och den uppskattade tiden. Om du anser att hanteringen eller resultatet av din begäran inte är tillfredsställande, kan du kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten.

Senaste uppdatering: 3 februari 2020

Latest version:
https://www.babyzen.com/en/privacy-policy