Vantar: Hur fäster jag vantarna för YOYO?

Behöver du fortfarande hjälp?

Image CAPTCHA
Skriv ned tecknen som du ser i bildrutan.