Skidor: Går det att fälla ihop min YOYO med skidorna på?

Behöver du fortfarande hjälp?

Image CAPTCHA
Skriv ned tecknen som du ser i bildrutan.