Åkpåse: Kan man fälla ihop YOYO med YOYO åkpåse på plats?

Behöver du fortfarande hjälp?

Image CAPTCHA
Skriv ned tecknen som du ser i bildrutan.