Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u de website www.babyzen.com (hierna de “Site”) bezoekt.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Bij ieder bezoek aan de Site kunnen wij automatisch bepaalde gegevens over uw apparaat, waaronder gegevens van uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele cookies die zijn geplaatst op uw apparaat, verzamelen. Daarnaast kunnen wij tijdens uw bezoek aan de Site gegevens verzamelen over webpagina’s die u bezoekt, via welke websites of zoektermen u bent doorverwezen naar de Site en gegevens over de manier waarop u de Site gebruikt. Met het begrip “Apparaatgegevens” verwijzen wij naar deze automatisch verzamelde gegevens.

Wij kunnen met behulp van de volgende technologieën Apparaatgegevens verzamelen:

 • “Cookies” zijn kleine gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme, unieke identificatiecode bevatten. Kijk voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt uitschakelen op http://www.allaboutcookies.org. Wanneer u de cookies niet accepteert, kunt u nog altijd gebruikmaken van de Site, maar zijn sommige functionaliteiten of gedeelten van de Site mogelijk beperkt.

 • “Logbestanden” houden de acties bij die op de Site plaatsvinden en slaan gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende/uitgaande pagina's en datum-/tijdstempels, op.

 • “Webbakens”, “tags” en “pixels” zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om vast te leggen hoe u de Site gebruikt.

 • Lokale opslag, zoals HTML5, slaat inhoudelijke gegevens en voorkeuren op. Verschillende browsers bieden mogelijk eigen beheertools aan voor het verwijderen van HTML5.

Daarnaast kunnen wij bepaalde gegevens van u, waaronder uw naam, land en e-mailadres, verzamelen, zodat u gebruik kunt maken van bepaalde functionaliteiten (bijv. het “Contactformulier”). Met het begrip “Gebruikersgegevens” verwijzen wij naar deze informatie.

Wanneer we in dit Privacybeleid spreken over “Persoonsgegevens”, dan spreken wij zowel over de Apparaatgegevens als de Gebruikersgegevens.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen de Gebruikersgegevens die wij verzamelen, gebruiken om met u te communiceren over uw vraag of over de feedback die u ons via het “Contactformulier” heeft toegezonden;

Wij kunnen de verzamelde Apparaatgegevens (met name uw IP-adres) gebruiken om potentiële risico's en fraude op te sporen. En in algemenere zin om onze Site te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door het genereren van statistische gegevens over de manier waarop onze klanten de Site gebruiken, zodat u relevante informatie te zien krijgt en zodat wij een beeld krijgen van de manier waarop onze marketing- en reclamecampagnes worden ontvangen).

DOELEINDEN EN WETTELIJKE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken de Verzamelde gegevens alleen wanneer we daarvoor een wettelijke grond hebben, dat wil zeggen als ten minste een van de volgende zaken van toepassing is:

 • U hebt voor een of meerdere doeleinden toestemming gegeven voor het verwerken van de Verzamelde gegevens.

 • Het verwerken van de Verzamelde gegevens is noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen of die van onze partners, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen of vanwege uw fundamentele rechten en vrijheden.

Wij baseren ons op basis van de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens hebben verzameld en gebruikt op de wettelijke grondslagen.

LIJST MET VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Verwerking #1: Het verzamelen van uw contactgegevens (naam, e-mailadres, land enz.)

 • Doel: Beantwoorden van uw vragen. Het verzamelen van de Verzamelde gegevens stelt ons in staat om met u in contact te blijven. Hierdoor kunnen wij al uw vragen en verzoeken beantwoorden.

 • Grondslag: Noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Verwerking #2: Het verzamelen van uw contactgegevens (IP-adres, browsertype, enz.)

 • Doel: Aanpassen van de gebruikerservaring. Wij kunnen de Verzamelde gegevens gebruiken om inzichtelijk te krijgen op welke manier u gebruikmaakt van de diensten en middelen die op de Site worden aangeboden. Dit kan ons in staat stellen de vormgeving van de Site te optimaliseren, zodat de gebruikerservaring zo intuïtief en eenvoudig mogelijk is en wij onze producten en diensten kunnen verbeteren.

 • Grondslag: U hebt ons, voor een of meerdere doeleinden, toestemming gegeven tot het verwerken van de Verzamelde gegevens.

Verwerking #3: Het verzamelen van uw contactgegevens (IP-adres, browsertype, enz.)

 • Doel: Het oplossen van klachten en geschillen. Wij kunnen uw Verzamelde gegevens gebruiken om geschillen op te lossen, klachten in behandeling te nemen en technische problemen op te lossen. Wij kunnen ze ook gebruiken om onze rechten en eigendommen of de rechten en eigendommen van anderen te beschermen, aan onze verplichtingen te voldoen en aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

 • Grondslag: Ons gerechtvaardigd belang om onze rechten en plichten en de rechten en plichten van anderen te beschermen.

MET WIE DELEN WE WELKE PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden delen met derden. 

Wij gebruiken voornamelijk Google Analytics en Google Tag Manager om inzicht te krijgen in hoe onze klanten de Site gebruiken – hier (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/) kunt u meer lezen over hoe Google uw Persoonsgegevens gebruikt. U kunt zich hier (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) ook afmelden voor Google Analytics.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook delen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, te kunnen reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtmatig verzoek dat wij ontvangen, of om onze rechten op een andere manier te beschermen.

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw Persoonsgegevens niet over aan derden.

Wanneer u met behulp van ons “Contactformulier” een verzoek aan ons verstuurt, wordt uw bericht, afhankelijk van het geselecteerde land, verstuurd naar een afdeling of een distributeur van BABYZEN. Dit heeft tot gevolg dat, specifiek voor dit proces, uw Persoonsgegevens (naam, e-mailadres en land) kunnen worden gedeeld met distributeurs van BABYZEN.

WORDEN PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN BUITEN DE EU OF EER?

Uw Persoonsgegevens kunnen, wanneer dit noodzakelijk is, worden overgedragen en/of verwerkt buiten de Europese Unie. BABYZEN heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om er zeker van te zijn dat de overdrachten alleen plaatsvinden binnen de grenzen die door de wet zijn gesteld.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij treffen procedurele en technologische maatregelen die redelijkerwijs zijn bestemd om uw Persoonsgegevens die wij in ons beheer hebben, te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Daar waar redelijkerwijs mogelijk, maken wij gebruik van encryptie, firewalls en andere beveiligingstechnieken, zodat ongeautoriseerde toegang tot uw Persoonsgegevens zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Wij volgen de algemeen geaccepteerde normen voor het beveiligen van Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst. Echter is geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig. Daarom kunnen wij geen absolute beveiliging garanderen.

Indien er zich een inbreuk op de Persoonsgegevens heeft voorgedaan, stellen wij u hiervan binnen 7 werkdagen per e-mail op de hoogte.

UW RECHTEN – HOE KUNT U UW PERSOONSGEGEVENS BEHEREN?

U hebt het recht uw Persoonsgegevens in te zien en te verzoeken dat wij deze corrigeren, bijwerken of verwijderen. Neemt u, wanneer u gebruik wilt maken van dit recht, contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

GEPERSONALISEERDE ADVERTENTIES

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van gerichte advertenties of marketingcommunicatie die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Kijk voor meer informatie over hoe doelgericht adverteren werkt op de voorlichtingssite van het Network Advertising Initiative (NAI) via http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work [deze site is alleen beschikbaar in het Engels].

U kunt zich voor doelgericht adverteren van Google afmelden via: https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Daarnaast kunt u zich afmelden voor enkele van deze diensten via de afmeld-portal van het Digital Advertising Alliance via: http://optout.aboutads.info/

DO-NOT-TRACK-SIGNALEN

Het kan zijn dat wij de Do-Not-Track(DNT)-signalen van internetbrowsers niet herkennen of er geen actie op ondernemen. Op dit moment bestaat er geen algemeen aanvaarde norm hoe een bedrijf hoort te reageren wanneer het een DNT-signaal ontvangt. In het geval er een norm wordt vastgesteld, zullen wij bepalen hoe we op een passende wijze op deze signalen kunnen reageren.

HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens voor zolang als nodig is om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Wij bewaren en gebruiken uw gegevens voor zolang als nodig is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te kunnen lossen en om overeenkomsten met u aan te kunnen gaan.

WANNEER KAN DIT PRIVACYBELEID WORDEN GEWIJZIGD?

Wij kunnen van tijd tot tijd, als bijvoorbeeld wijzigingen in onze operationele activiteiten of andere wettelijke regelgeving daarom vraagt, dit privacybeleid wijzigen.

CONTACT OPNEMEN BIJ VRAGEN OVER PRIVACY

Neem bij vragen, klachten of voor meer informatie over onze privacyprocedures contact met ons op via: privacy-inquiries@babyzen.com

Wij doen ons uiterste best u zo snel mogelijk antwoord te geven, doch uiterlijk binnen een (1) maand na ontvangst van het bericht. In het geval wij meer tijd nodig blijken te hebben, stellen wij u op de hoogte waarom wij niet binnen de tijd kunnen reageren en geven we een indicatie wanneer dat wel het geval zal zijn. Indien u van mening bent dat de behandeling of het resultaat van uw verzoek niet bevredigend is, kunt u contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens)

Laatst bijgewerkt op: 3 februari 2020

Latest version:
https://www.babyzen.com/en/privacy-policy