YOYO board: איך מאחסנים את YOYO board?

איך מאחסנים את YOYO board?

כאשר לא משתמשים ב-YOYO board, ניתן להרים אותו בצורות שונות, בזכות רצועת ההידוק שלו.
בגרסאות עריסה, ערכה לרך הנולד או מושב הבטיחות לרכב של YOYO, יש להסיר את המושב לפני שניתן להרים את הboard (הרצועה במצב ביניים).
בגרסה +6, ישנם 3 מצבי אחסון:
- כשהמושב ישר, ה-board מורם למצב גבוה, ללא המושב
- כשהמושב ישר, ה-board מורם למצב ביניים, עם המושב
- כשהמושב מוטה, ה-board מורם למצב ביניים, ללא המושב
ילדכם יכול לבחור לעמוד או לשבת, עד שהוא ישקול 20 ק"ג.

board: בורד טרמפיסט

עדיין זקוקים לעזרה?

Image CAPTCHA
הזינו את התוים המופיעים בתמונה.