YOYO: Är det komplicerat att fälla ihop eller fälla upp en YOYO?

Behöver du fortfarande hjälp?

Image CAPTCHA
Skriv ned tecknen som du ser i bildrutan.